Архівний відділ

Таращанської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2021 рік


1.1.Відбір та експертиза цінності документів, що підлягають внесенню до НАФ: управлінської документації-1327од.зб. із кадрових питань (особового складу)-488 од.зб.

1.3.2. Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу): описів справ з кадрових питань (особового складу) -488 од.зб.; номенклатур справ -5;інструкцій з діловодства – 5; положень про ЕК -3;положень про архівні підрозділи -5.

1.4. Приймання від джерел формування НАФ на зберігання документів: управлінської документації -1327 од.зб.

1.7.2. Кількість заходів з підвищення кваліфікації до яких залучались працівники архівної установи -2.

3.2. Ремонт документів: з паперовим носієм -23.

3.3. оправлення та пішивка документів -25.

3.7. Перевіряння наявності та стану документів: 1489 од.зб.

3.12. Удосконалення та перероблення описів -10.

3.13.Оцифрування описів на документи НАФ -10 описів.

 

4.1.Робота із запитами

4.1.1. Надійшло всього, запитів -429 з них: прийнятих на особистому прийомі 385 запитів.

4.1.2.Виконання запитів: тематичних, всього - 401 запит;майнових-8; соціально- правового характеру -20.

4.2. Підготовка виставок документів – 4 у т.ч. онлайн - виставок -1, публікацій у ЗМІ -1.

 4.3.Організація роботи користувачів у читальному залі: зареєстровано-30; кількість виданих -223 од.зб.