Архівний відділ

Таращанської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2022 рік


         1.1. Відбір та експертиза цінності документів, що підлягають  внесенню до НАФ – управлінської документації - 100 од.зб.;  із кадрових питань (особового складу) – 46 од.зб..Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ управлінської документації -150 од.зб.

         1.3.2. Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу): описів справ з кадрових питань (особового складу) -30од.зб.; номенклатур справ-5; положень про ЕК -5; положень про архівні підрозділи -5.

         1.4 Приймання від джерел  формування  НАФ на зберігання документів:

управлінської документації -100 од.зб., з кадрових питань (особового складу) – 46 од.зб..

1.7.1. Проведення перевірок тематичних - 3.

3.3.Оправлення та підшивка документів – 20 од.зб.

3.7. Перевіряння наявності та стану документів – 1493 од.зб.

3.12.Удосконалення та перероблення описів -25.

3.13. Оцифрування описів на документи НАФ – 25 описів..

4.1.Робота із запитами

4.1.1. Надійшло всього запитів – 200, з них: прийнятих на особистому прийомі -150.

4.1.2.Виконання запитів: тематичних – 170 запитів; майнових – 10; соціально- правового характеру -20.

4.2.Підготовка: виставок документів – 4, у т.ч.онлайн-виставок -2.

4.3.Організація роботи користувачів у читальному залі: зареєстровано користувачів -30;кількість відвідувань -120; кількість виданих -100од.зб.