Архівний відділ

Таращанської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2021 рік


Робота  архівного  сектору  Таращанської райдержадміністрації у 2021 році буде  спрямована на  здійснення  заходів щодо  реалізації Закону України "Про Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи", впровадження в практику   роботи Основних правил роботи державних  архівів України, Правил пожежної  безпеки, здійснення  завдань у  сфері архівної  справи, що випливають з Указів  Президента України та  вказівок з постанов  Кабінету Міністрів України та Держкомархіву  України.

 В архівному секторі проводитиметься  робота по  ремонту документів з паперовою основою (фонду № 111 "Таращанська  міська  рада" - 25 арк.).

 Оправити і підшити – 25 од.зб. ( Таращанської районної ради , Таращанської міської ради).

 Закартонувати – 150 од. зб. 

 Здійснювати контроль за наявністю документів –  1489 од. зб.     

Проводити каталогізацію документів фонду №111  -10 справ 1500 карток.

Прийняти  документи  від  установ  списку № 1 та затвердити описи - (150 од. зб.).

Схвалити ЕПК описи на управлінську документацію - 150 од.зб.

    Погодити описи з особового складу – 30 од. зб., номенклатур справ на 2021рік – 5 номенклатур, інструкції з діловодства - 5 інструкцій, розроблених на підставі Типової інструкції з діловодства у центральних та місцевих органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55., положень про ЕК – 5., положень про архівні підрозділи - 10.

   Провести перевірки установ, організацій та підприємств:5 - тематичних.

Постійно  надаватиметься  практична  допомога  у розробці  номенклатур  справ, положень про архівний   підрозділ установ, організацій  та підприємств, положень про  експертну комісію, складання описів справ.

   Планується провести семінарське заняття з секретарями сільських рад та представниками підприємств, установ щодо складання номенклатур справ у зв'язку із затвердженням  нового Переліку типових документів, що створюються в діяльності  органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій  та підприємств із зазначенням строків зберігання документів.

    Виконуватимуться запити тематичні , близько 150 запитів, заплановано прийняти 150 громадян на особистому прийомі. Організувати 4 виставки.

  Проводити організацію роботи користувачів у читальному залі та видати для користування близько 150 справ.