Архівний відділ

Таращанської райдержадміністрації

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


  В Таращанському районному державному архіві (сучасна назва архівний відділ Таращанської райдержадміністрації) документи довоєнного періоду були знищені під час окупації району німецько-фашистськими загарбниками.

   05 січня 1944 року місто Тараща було звільнено Червоною армією від окупантів і вже в лютому місяці цього ж року архів відновив свою роботу.

  До 01 січня 1959 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, а в районі – начальнику міліції.

  У 1964 році  районний державний архів був у підпорядкуванні виконкому Таращанської районної Ради депутатів трудящих, Київської області УРСР.

 У 1992 році при утворенні Таращанської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), районний державний архів перейшов у підпорядкування райдержадміністрації і був перейменований у архівний відділ.

  В 1994 році архівний відділ стає архівним відділом виконавчого комітету Таращанської районної ради, а з 1996 року - архівним відділом Таращанської райдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області.

  В 1997 році архівний відділ розмістився в цілком придатному для зберігання документів приміщенні на першому поверсі трьохповерхової будівлі в центрі міста, займає три кімнати, з них: 1 робоча кімната та 2 сховища. Площа архівосховищ складає 77,8 кв. м. В сховищах розміщені стелажі загальною протяжністю 600 погонних метрів. Робоче приміщення в архівному відділі одне , площею 18 кв. м, воно ж є одночасно читальним залом для відвідувачів.

  У серпні місяці 2016 року голова Таращанської районної державної адміністрації А.Ю.Давиденко, перейменував архівний відділ на архівний сектор Таращанської районної державної адміністрації.

 На державному зберіганні в архівному секторі знаходиться документів Національного архівного фонду загальною кількістю одиниць зберігання післявоєнного періоду - 20455 од. зб., в т. ч.: 858 од. зб. - періоду незалежності.

  На теперішній час в архівному секторі налічується 174 фонди, в т. ч.: фондів періоду незалежності - 10.

 Клькість установ - джерел комплектування - 43, з них: державної - 41, колективної - 1, приватної форми власності - 1.

 При архівному секторі діє дорадчий орган - експертна комісія, яка утворена розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 вересня 2016 року № 217.

 Архівний сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Державного архіву Київської області, а також Положенням про архівний сектор Таращанської райдерж адміністрації.

  В 1944 році завідуючим архівом був призначений Пелехатий Михайло Федорович.

   В 1955 році завідуючою архівом призначена Карпова Ф. С.

  З 1957 по 1969 завідувала архівом Філоненко Олена Андріївна.

   На кінець 1969 року в архіві було на зберіганні 17 387 справ ,що належали 197 фондам.

 В 1969 році завідуючою архівом була призначена Мороз Антоніна Федорівна, яка пропрацювала на даній посаді 17 років.

 З 1986 року завідуючою архівом стала Осадча Людмила Іванівна яка пропрацювала на цій посаді до вересня 2010 року.

  В листопаді 2010 року на посаду начальника архівного відділу була призначена Ємець Тетяна Анатоліївна.

 

 

 

 

 Основними функції сектору є:

- складання та погодження з державним архівом області та подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

- забезпечення зберігання, обліку і охорони документів Національного архівного фонду, передавання відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району, документів особового походження, фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району, друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до них;

- організація роботи, пов’язана з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

- проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування;

- інформування державного архіву Київської області про виявлення архівних документів, що мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

- подання районній державній адміністрації пропозицій щодо складу органів державної влади, підприємств організацій, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

- перевіряння роботи архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надання зазначеним підрозділам і службам методичної  допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

- надання консультативно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших  правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду ( трудового архіву);

- ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігаються в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву Київської області;

- надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам, та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

- передавання державному архіву Київської області у визначені терміни документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

- створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

- видавання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб;

- вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ;

- виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

 Архівний сектор у своїй роботі користується науково–довідковою літературою: посібник по діловодству, українсько-російський словник, збірка науково-практичних журналів «Архіви України» та інше.

Архівний сектор Таращанської районної державної адміністрації є самостійним структурним підрозділом Таращанської районної державної адміністрації, утворюється головою районної держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області, Державній архівній службі України, з 28.10.2013 року- юридична особа, код в ЄДРПОУ 00731637.

 

10 червня 1986 року Розпорядженням голови Таращанської районної державної адміністрації на посаду начальника архівного відділу було призначено Осадчу Людмилу Іванівну. У 2010 році Осадча Людмила Іванівна була звільнена  в зв"язку з виходом на пенсію за віком. Потім на посаду начальника архівного відділу було призначено Ємець Тетяну Анатоліївну.

В зв"язку з декретною відпусткою, в якій перебувала Ємець Тетяна Анатоліївна, 01 листопада 2011 року Розпорядженням голови Таращанської райдержадміністрації №518 на посаду начальника архівного відділу було призначено Степченко Людмилу Григорівну, яка пропрацювала до 28 лютого 2013 року , потім була звільнена в зв"язку з виходом на пенсію.Замість Людмили Григорівни, на час декретної відпустки по догляду за дитиною, в якій перебувала Ємець Тетяна Анатоліївна,  Розпорядженням голови Таращанської районної державної адміністрації №39-К  від 19.07.2013 року було призначено Агапову  Еллу Григорівну . Агапова Елла Григорівна пропрацювала на посаді начальника архівного відділу до 31 березня 2014 року.

01 квітня 2014 року з декретної відпустки по догляду за дитиною вийшла Тетяна Анатоліївна Ємець.


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. Степченко Людмила Григорівна  (Переглянути)